houtdraaien is een leuke hobby

houtdraaien
Houtdraaien kan een leuke hobby zijn. Hout is een mooi en dankbaar materiaal, en veel houtsoorten zijn geschikt om op een draaibank te bewerken. Verder op deze website worden een aantal van deze houtsoorten besproken, en zijn ze van foto's voorzien die ik her en der op het internet tegen kwam, om een zo goed mogelijk beeld van de betreffende houtsoort te geven.

Het maken van voorwerpen uit hout door het al draaiende te verspanen is al heel oud. Het is bekend dat volken uit de oudheid, zoals de Grieken en de Perzen, in staat waren draaiwerk van hoge kwaliteit te maken.


houtdraaien buffer

Ook in Nederland is het houtdraaien van groot belang geweest, en is dat voor een deel nog. Maar het ambacht van houtdraaien is langzamerhand bijna verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor het industriële draaien. Op computer gestuurde machines worden nu de gebruiks- en siervoorwerpen gemaakt die eerder met de hand werden gedraaid. Het ambacht van houtdraaier is praktisch verdwenen.

Maar voor het draaien van voorwerpen uit hout als vrijetijdsbesteding neemt de belangstelling toe. Steeds meer mensen ontdekken hoe ontspannend houtdraaien kan zijn en staan verbaasd over wat je zo al uit een eenvoudig stuk hout kunt maken, vooral uit die houtsoorten die eerst geen waarde voor je hadden. Je hebt een houtbewerking ontdekt waarmee je zowel technisch als creatief mee bezig kunt zijn.

Het mooie van hout draaien is, dat het voor bijna iedereen toegankelijk is, en dat het verrassend mooie resultaten kan opleveren. Je kunt je creativiteit onbegrensd aan bod laten komen, en hoe beter je het beheerst, hoe meer je de grenzen kunt verleggen. Nog dunner draaien, nog preciezer, nog groter, toch nog anders, mooier, beter enz.


Houtdraaien is in principe vrij gemakkelijk en snel te leren, vooral voor mensen die het als hobby kiezen. Er zijn goede boeken over het draaien van hout te koop (veelal in het Engels), waarmee je jezelf de technieken kunt aanleren. Het hiernaast afgebeelde boek is momenteel het enige Nederlandstalige boek wat nog als nieuw verkrijgbaar is. Door op het plaatje te klikken krijg je meer informatie over dit boek, en wordt snel duidelijk waarom zoveel beginnende houtdraaiers het al aangeschaft hebben.

Maar het volgen van een cursus of deelnemen aan een workshop is toch aan te bevelen. Hiermee vermijdt je een aantal problemen in plaats van ze te ondervinden. Bovendien leer je van de ervaring van anderen.

Om hout te draaien heb je wat ruimte nodig, liefst een afgesloten ruimte, omdat tijdens het draaien nogal wat houtkrullen en stof geproduceerd wordt. Daarnaast is een zekere investering nodig. Je hebt een houtdraaibank en beitels nodig, een slijpmachine om je beitels te slijpen, eventueel een lintzaag om het hout te zagen en een opspankop (chuck) om het hout in te spannen, en zo is er wel meer wat noodzakelijk of handig kan zijn. Op enkele van de volgende pagina's zal hierop verder ingegaan worden.
©2004-2008 houtbewerking-info.com. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van houtbewerking-info.com worden overgenomen en of vermenigvuldigd.