werkbank onderhoud
Een houten werkbank, en dan vooral het werkblad, is ontworpen en gemaakt om harde klappen op te vangen. Maar ook voor een werkbank geldt dat onkundig gebruik de levensduur van met name het werkblad kan verkorten. Bij vakkundig gebruik en regelmatig onderhoud zul je er langer plezier van hebben.

Een onderwerp als het onderhoud van het werkblad, kan bij heel wat houtbewerkers de tongen losmaken, vooral wanneer het gaat over de afwerking van het blad. Sommige moeten er niet aan denken dat het blad behandeld zou zijn met was, schellak, lak of iets anders, omdat het blad nog gladder zou worden dan hun nu al lief is. Maar geen afwerking betekent dat elke drup lijm of spat verf zich snel aan het blad zal gaan hechten. Voor sommige houtbewerkers maakt dit niet uit, voor anderen weer wel. Te veel lijmresten bijvoorbeeld, kunnen voor hinderlijke oneffenheden op het werkblad zorgen. Afsteken of afschuren is natuurlijk een oplossing voor dit probleem.

Toen de nieuwe werkbank werd bezorgd, had het blad een frisse kleur, en was het bladoppervlak glanzend of bijna glanzend. Maar na enkele weken is de glans verdwenen en begint het hout te verkleuren. Nu zou een maandelijkse schoonmaak- en onderhoudsbeurt op de kalender kunnen komen te staan, maar hoe veel tijd je hier aan wilt besteden is een persoonlijke keuze. Iemand die alles netjes wil achterlaten zal hier meer tijd aan besteden dan iemand die meer op de functionaliteit gericht is. Deze zal er eerder voor zorgen dat er geen storende factoren zijn die zijn volgende klus zullen bemoeilijken.

Om extra onnodige werkzaamheden te voorkomen, kun je het beste de gemorste lijm- en verfresten zo snel mogelijk te verwijderen, in ieder geval voordat het opgedroogd is. Hiervoor kan een oude doek gebruikt worden met een beetje verdunning. Hierna kan het blad met een droge doek schoongewreven worden. Wat misschien nog gemakkelijker is, is het blad voordat met het lijmen, lakken enz. wordt begonnen, afdekken met oude kranten of een folie.
Gebruik bij het afsteken van lijmresten een (oude) maar scherpe beitel.

Het is verstandig om de werkbank eens in de één of twee maanden (afhankelijk van het gebruik) een kleine beurt te geven. Na het verwijderen van eventuele lijm- en verfresten kan het blad met lijnolie of tungoil (chinese houtolie) ingewreven worden.
Verder is het goed om de draadstangen van de bankschroeven eens in de zoveel tijd schoon te borstelen, en deze te "smeren" met grafietpoeder, wat bijvooreeld ook voor sloten van autoportieren wordt gebruikt. Belangrijk is wel, dat het poeder niet rondstuift, en zo op nog te assembleren houten onderdelen terecht komt. Het is namelijk moeilijk te verwijderen. Een manier van smeren zonder het risico van vervuiling, is het gebruik van bijenwas of een andere sileconenvrije was.

Afhankelijk van het gebruik en de eisen die gesteld worden, kan het een keer tijd worden voor een grote onderhoudsbeurt. Hierbij kan een bandschuurmachine of een handschaaf gebruikt worden, om het blad weer egaal te maken. Wanneer je van plan bent om te schaven, is het aan te raden om de harde oneffenheden zoals lijm- en lakresten eeerst weg te schuren, om zo de schaaf te sparen. Wanneer het blad volledi afgeschuurd moet worden, kan het beste met korrel 80 worden begonnen, daarna 100 en tenslote korrel 120.

Wanneer het blad gladgeschuurd is, kan met de afwerking begonnen worden. Hiervoor kan weer lijnolie of tungoil gebruikt worden. Breng de olie kwistig met de kwast aan, en veeg na enige tijd de overtollige olie met een doek af. Laat de werkbank minimaal 12 uur drogen, herhaal dit proces nog twee keer, en de werkbank kan er weer een poosje tegenaan.
© 2004-2007, houtbewerking-info.com. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van houtbewerking-info.com worden overgenomen en of vermenigvuldigd.